عکس های هوایی از روستا

این تصاویر به کمک google Earth گرفته شده است از مزارعه کشاورزی
ورودی به روستامزارعه کشاورزیورودی روستا
گزارش تخلف
بعدی