شهدای روستا

روستای سیوجان پنج شهید را تقدیم انقلاب کرده است که عبارت اند : 
  1. شهید سید محمد علی رضازاده
  2. شهید یاسین مقری 
  3. شهید محمد سبزکار
  4. شهید سید حسن موسوی رستگار 
  5. شهید محمد علی موسوی اصل   
گزارش تخلف
بعدی